Cirurgia

cirurgia

La Cirurgia Bucal és l’especialitat de l’Odontologia que tracta el diagnòstic i tot el tractament quirúrgic de les malalties, anomalies i lesions de les dents, de la boca, dels maxil·lars i dels seus teixits adjacents (Llei Unió Europea III/D/1374/5/84). Engloba tots els actes quirúrgics de la cirurgia dento-alveolar (extracció de dents inclosos, cirurgia periapical, fenestracions, etc...), implantologia (regeneració òssia guiada, injerts d’òs en bloc, regeneració de teixits tous, etc...), la cirurgia dels maxil·lars, compresa la recessió (quists i tumors a nivell ossi, distracció) i la cirurgia dels teixits tous de la cavitat bucal (lesions precanceroses, tumors benignes i malignes, vestibuloplàsties, frens, etc...).

La majoria de procediments es realitzen de manera ambulatòria a la consulta dental, mitjançant anestesia local o amb l’ajuda de sedació endovenosa per a més comoditat per al pacient i el professional. En alguna ocasió és necessària l’anestèsia general i realitzar el tractament en un ambient hospitalari.

Tarragona

  • 977 215 905
  • Cronista Sesse, 5 cp.43002

Torredembarra

  • 977 130 615
  • Av. Sant Jordi, 21 cp.43830